Back to Back Issues Page
Elnatan Nuus, Nr. 2, 2010
February 13, 2010Geagte Ouers

Die tyd vlieg en dis tyd vir ons volgende omsendbrief. Ons gee graag vir u die volgende deur:

1. Op Dinsdag, 16 Februarie 2010, hou die Junior ATKV hulle algemene jaarvergadering om 15:00 op Stampriet onder leiding van senior ATKV personeel uit Pretoria. U word hartlik uitgenooi na die geleentheid. U kan tydens die geleentheid aansluit by die ATKV, wat vir u baie voordele inhou. Die Junior ATKV-tak by die skool is reeds baie aktief en ons wil hulle ook baie sterkte toewens met al die aktiwiteite wat hulle vir die jaar beplan.

2. Donderdagaand, 18 Februarie 2010, vind die Afrikaanse redenaars om 19:00 by die skool plaas. U word ook hartlik na die geleentheid uitgenooi. Hierdie aktiwiteit vorm ook n belangrike deel van ons kinders se opvoeding.

3. Alle toergelde vir die sporttoer Kaap toe moet na die uitnaweek van 26 Februarie inbetaal wees. Dit geld ook alle paspoorte wat dan by die afrigters ingehandig moet word.

4. As gevolg van 'n ongelukkige voorval wat die afgelope week plaasgevind het, het dokter Dreyer versoek dat hy in die toekoms geen kind van die skool sal sien sonder dat die ouers persoonlik 'n afspraak met hom gereŽl het nie. Die skool kan dus nie meer kinders dokter toe vat nie, en sal eers ouers kontak wat dan self reŽlings moet tref.

5. Na skoolopening het 'n storie die rondte begin doen dat 'n groot fout gemaak is met die berekening van die aantal ingeskrewe leerlinge by die skool. Volgens gerugte is ons heelwat onder 400 leerlinge by die skool. Ek wil dit tog ook net regstel. Tydens skoolopening het ek wel gesÍ dat ons ongeveer 440 leerlinge sal wees as almal wat ingeskryf is wel opgedaag het. Ons staan tans op 426 leerlinge en sal Maandag 427 leerlinge wees. Die verskil is as gevolg van 'n paar leerlinge wat ingeskryf het en nie opgedaag het nie. Ouers is egter bekommerd oor die begroting, maar ons wil u gerusstel aangesien ons die begroting op 410 bereken het.

6. Op 24 Maart vind Mnr en Mej Elnatan om 19:00 plaas. Hierdie is altyd een van die glansgeleenthede van die skool, en u word dus hartlik uitgenooi na die geselligheid. Kaartjies sal reeds van Maandag af by die kantoor beskikbaar wees teen N$70.00, wat ook 'n ete insluit.

7. Volgende Vrydag, 19 Februarie, vind die Laerskole se Sone Atletiek op ons bane plaas. Dit begin die oggend 7:00 en behoort teen 12:00 afgehandel te wees. Saterdag, 20 Februarie, vind die HoŽrskole se Sone byeenkoms weer vanaf die oggend 7:00 in Mariental plaas. Die laerskole se sone is net vir O/11 en O/13.

8. Ons het ook gister kennis gekry dat die Privaatskole Atletiek wel op 12 en 13 Maart in Windhoek op die Unam-bane gaan plaasvind. Dit begin die Vrydagoggend om 10:00 en behoort Saterdag om 17:00 klaar te wees. Die finale span vir die byeenkoms kan nou na vandag se byeenkoms gekies word. Voorheen was dit eerste en tweede plekke wat gegaan het, maar nou is daar kwalifiserende tye en afstande waarvolgens atlete moet kwalifiseer om te gaan. Dieselfde naweek is dit ook die Streeksbyeenkoms vir HoŽrskole, en ons het 'n ooreenkoms met die NSSU dat die beste hoŽrskoolatlete die streeksbyeenkomste moet bywoon en die res wat kwalifiseer na die privaatskole byeenkoms kan gaan. Ons sal dus volgende Vrydag die volledige span wat na die privaatskole byeenkoms gaan, skriftelik aan ons ouers uitstuur.

9. Welwitschia Versekeringsmakelaars het 'n baie goeie aanbod aan die skool gemaak ten opsigte van korttermynversekering wat vir ouers sowel as die skool groot voordele inhou. Die projek is deur die Direksie goedgekeur, en alle vorms vir kwotasies en dies meer is by Cora in die kantoor beskikbaar. Indien u in die projek sou belangstel, kan u die nodige vorms en inligting by haar kom kry.

10. Die O/13 rugby en netbal groep wat op die sporttoer na Riebeek Kasteel gaan, het elkeen 'n eie briefie met volledige inligting ontvang. Vir die res van die groep word die volledige naamlyste as aanhangsel aangeheg. Kliek hier om die Vodacom Toernooi-inligting te verkry.

11. Op 8 Februarie 2010 is die volgende besluite deur die Direksie geneem:

    a) Ouers van 2009 word herinner aan die tweede gedeelte van boufonds wat nou betaalbaar is, nl N$375.00. Nuwe ouers word in kennis gestel dat u vir 2010 N$375.00 en vir 2011 weer N$375.00 tot die skool se boufonds moet bydra.

    b) Die proses om kombuis en koshuise te herstel neem 'n aanvang en voorkeur sal gegee word aan die kombuis, dan Huis Hessie en laaste Huis Frikkie.

    c) Kinders wat hulle skuldig maak aan vandalisme, moet dubbel betaal vir die skade wat aangerig word om sodoende kinders te leer om verantwoordelikheid vir hul dade te aanvaar.

    d) Doelbewuste en ernstige navorsing word gedoen om die matriekuitslae in die toekoms te verbeter.

    e) Ernstige aandag word gegee aan die beskikbaarheid en diens van ons klere-leweransiers.

Groetnis,

Dawie O'Callaghan
SkoolhoofBack to Back Issues Page