Back to Back Issues Page
Elnatan Nuus, Nr. 9, 2010
June 17, 2010Geagte Ouers

1. Die Direksie het 11 Junie 'n vergadering gehou en wil graag die volgende sake onder u aandag bring.

 • Elza Augustyn wat die direksielid van die Windhoekgroep was, het bedank. Ons wil vir haar baie dankie sę vir haar insette en betrokkenheid. Hiermee wil ons 'n beroep op die ouergroep doen om hulself te herorganiseer en weer ‘n verteenwoordiger aan te wys wat as direksielid vir hulle kan optree.
 • Baie dankie vir die ouers wat reeds hulle skoolgelde inbetaal het. Daar is egter tans ‘n groot bedrag aan skoolgelde uitstaande wat druk op ons begroting plaas. Aangesien die halfjaarlikse, kwartaalikse, en maandelikse gelde in ag neem is in die kontantvloei, is dit nou dringend noodsaaklik dat die gelde so spoedig moontlik moet inkom. Dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak.
 • Die direksie het kennis geneem van voorvalle waarby ouers betrokke was wat tydens die Privaatskool naweek te Keetmanshoop plaasgevind het. Alhoewel ons begrip het dat u in 'n oomblik van onnadenkenheid opgetree het aangesien u voel ons skool te nagekom is, kan ons die optrede onder geen omstandighede goedkeur of verdedig nie. Sodanige optrede verswak net ons skool se naam en kanse om as ‘n skool van aansien en statuur gesien te word. Ons wil u erenstig versoek om u van sodanige optrede in die toekoms te weerhou.
 • Die direksie het nadat alle insette deeglik oorweeg is, besluit om Mnr. Dawie O'Callaghan se bedanking as skoolhoof te aanvaar. Soos deur hom versoek, wil ons as direksie u as ouers ook vra om dit te eerbiedig. Mnr. O’Callaghan het onuitwisbare spore getrap in die opbou en geskiedenis van Elnatan waarvoor ons hom eer. Ons wens hom en sy gesin alle voorspoed toe met sy toekoms.
 • Daar sal binne die volgende week begin word met die proses om ‘n nuwe skoolhoof aan te stel. Advertensies sal in een of meer Namibiese dagblaaie geplaas word.
 • Die bedanking van Mev. Cora O'Callaghan en Mev. Marisa van Zyl is ook aanvaar. Reëlings is reeds in plek om die vakatures wat daar ontstaan het te vul. Mev. Ansie van der Westhuizen is weer op haar pos as sekretaresse en Mev. Mariana Botma het Mev. van Zyl se Wiskunde klasse oorgeneem. Mev. Malinda Garbers wat in Mev. Mariana Botma se plek afgelos het terwyl sy op kraamverlof was, het haar klasse oorgeneem. Die kinders ken haar reeds en alle onderrig is met die minste ontwrigting weer op spoed.
 • Ouerbesoeke saam met die fasiliteerders, Mnre. Justus Muller en Jan Brand word vir die week van die 21ste Junie beplan. Die primęre doel van die besoek is om u as ouers in te lig aangaande die pad vorentoe. Woon dit asb by. U direksielid sal u op hoogte hou van die presiese plek en tyd indien dit sou verander. Ons besef dit die ideal sou wees om alle groepe na ure te besoek, maar dit is onmoontlik i.t.v. die beskikbaarheid van almal.

  Program
 • Maandag - 21 Junie – 9h30 ARANOS vir Aranos en Klein Nossob ouergroepe te Aranos Boerevereniging saal.
 • Maandag - 21 Junie – 15h00 Gochas
 • Dinsdag - 22 Junie – 09h00 Maltahohe op Elize Cilliers se plaas
 • Dinsdag - 22 Junie – 14h00 Mariental
 • Dinsdag - 22 Junie – 18h00 Stampriet
 • Donderdag - 24 Junie – 09h00 Leonardville (lede wat daar rond bly)
 • Donderdag - 24 Junie – 14h00 Gobabis
 • Die Windhoek ouergroep sal ook besoek word sodra hulle nuwe direksielid as kontakpersoon beskikbaar is.

2. Die direksie wil ook sy dank uitspreek teenoor die topbestuur by die skool asook alle onderwysers en personeel wat elkeen net hulle beste gee om seker te maak die skool loop op al sy silinders.

Van die skool se kant af:

1. Neem asseblief kennis dat die Mariental busgelde is betaalbaar oor 11 maande vanaf Januarie tot November. Kinders moet asseblief 05h40 by die bussie wees sodat die bussie 05h45 kan ry.

2. Skoolgelde is betaalbaar as volg: Maandelikse betalings teen die 7de van elke maand @ N$2590 koshuis- en N$1855 dorpsleerlinge. Kwartaalikse betalings teen die teen die 7de September @ N$6195 koshuis- en N$4625 dorpsleerlinge. State van agterstallige rekeninge word vandag uitgestuur.

3. Daar is nog blou kriekethoede by Carducci beskikbaar teen N$65 elk.

4. Uitstaande boekegelde moet asseblief na die naweek vereffen word.

5. Alle uitstaande Matriekeksamengelde moet asseblief na die naweek betaal word, die skool het reeds die volle rekening by die IEB betaal.

6. Persone wat die noodhulpkursus wat 1 tot 3 Julie by Elnatan aangebied word deur "Academy of Health and Safety" wil bywoon moet op die heel laaste eerskomende Maandag (21 Junie) hul N$550 by Smit Kotze inbetaal. Die prakties word Saterdag 3 Julie by die sportdag te Mariental gedoen.)

7. Heerlike kraakvars appels @ N3/appel kan weer deur die Kankervereniging bestel word. Alle bestellings moet voor 24 Junie in wees. Ondersteun hierdie projek en dra so jou deel by tot die stryd teen kanker.

8. Enige skoolklere of sportklere wat te klein is, en wat nog gebruik kan word, kan na die hulpsentrum gebring word. Ons kan dit dan vir u verkoop of as 'n skenking vir die skool verkoop. Mev. Van Wyk het dan ook 'n groot verskeidenheid nuwe seuns skoolklere wat slegs 1 kwartaal gedra is, kontak haar gerus by 081-3741325.

9. Op die 16de Julie is dit weer ons Graad 1 – dag. Alle ouers wat volgende jaar 'n graad 1 wil inskryf moet tog so gou moontlik julle name by Ansie by die kantoor opgee. Laat weet tog ook vir ons as julle weet van iemand anders wat moontlik volgende jaar 'n kind wil inskryf.

10. Die 25 Junie is dan ook weer ouerdag en ons versoek ouers om asseblief met u kind se onderwysers te kom praat. By die Junior Primęr kan u die juffrouens reeds vanaf 07h30 sien. Die Senior Primęre en Hoërskool-onderwysers sal vanaf 09h00 beskikbaar wees.

11. Die N.G. Kerk Stampriet hou dan ook hulle basaar die 25ste Junie vanaf 08h00 in Elnatan se eetsaal. Braaivleis en lekkernye sal volop wees vir die wat 'n hol kol op die maag het.

12. Op die 29ste Junie om 14h00 hou die Hoërskool-leerlinge die Elnatan Soccer World Cup. Dit beloof om 'n middag vol pret en plesier te wees.

13. Tarien Lombaard en Joanč van Aardt het weereens die wa deur die drif getrek en is deur na die kwarteindrondte van die idiome-stryd. Baie Geluk !!!

14. Tydens die privaatskole-naweek is daar baie aksiefoto's van die onderskeie spanne geneem. Hierdie foto's kan by Juf. Melanie bestel word.

15. Die volgende dogters is gekies vir die onderskeie netbal-spanne van die streek: 0/12 – Leandi van Schalkwyk, Karlize van Wyk, Cari v/d Westhuizen; 0/13 – Lizet Lombaard, Brenice du Plessis; 0/15 – Louise-Mari Kotze, Ernč van Wyk, Yolandi le Roux, Marlize de Klerk, Zunelle Vermaak; 0/17 – Elanie v/d Merwe, Schearita v/d Merwe, Nina Louw; 0/19 – Elzabč de Klerk, Jozanne van Schalkwyk, Lize Kotze, Sunette van Schalkwyk.

16. Dogters wat in Mariental en Rehoboth aan die proewe deelgeneem het moet tog onthou om na die naweek julle busgelde te betaal. 17. Aangeheg is 'n lys met verblyf vir volgende jaar se Privaatskole-naweek in Tsumeb. Kliek hier om die lys af te laai.

18. Ons wil ook baie geluk sę aan Divan Vogel wat by die afgelope Namibiese Nasionale Sierduifkampioenskappe die junior wenner was.

19. Aangeheg is die sportprogramme vir die kwartaal. Kliek hier om die programme af te laai.

20. Diskonto boeke het weer hulle jaarlikse uitstalling hier gehad, en was baie beďndruk met ons kinders. Vind die nota wat hulle geskryf het aan die skool, hieronder.

21. Anja Louw bied 'n verskeidenheid van partytjie bokse, ideal vir klas partytjies en/of na-ure partytjies. Pryse wissel van N$ 20 en meer. Skakel vir Anja Louw by 081-1282983/063-260314 of oikos@iway.na

22. Baie dankie vir Precioux wat die week die omsendbrief borg. (advertensie aangeheg)

23. Die Eisteddfod is 'n Nasionale kompetisie in kunste bv. Sang, drama, poësie, dans ens. Hierdie jaar word streekskompetisies gehou en die suide s'n vind plaas by Elnatan op 24 en 25 September. Graag moedig ons u aan om u kind te motiveer om aan die wonderlike geleentheid deel te neem. Dit is vir alle ouderdomsgroepe van 5 tot 90 jaar.

'n Afrigtingkursus is gereel om u kind af te rig en dit vind plaas op 9,10, en 11 Julie. Dit word aangebied deur Mev. Karien Viljoen, 'n gekwalifiseerde spraak en drama onderwyser en sy belowe dat u kind ten volle afgerig sal wees na die drie dae. Die koste verbonde aan die kursus is NS 300 per deelnemer. Kinders kan in koshuise tuisgaan.

Indien u en u kind belangstel, voltooi asb die afskeurstrokie en stuur dit so spoedig moontlik terug na Mev. Mariaan Maritz. Kliek hier om die afskeurstrokie af te laai. Vir verdere navrae skakel:
Mev Elize van Niekerk Sel nr. 0812438169 of
Mev Mariaan Maritz Sel nr. 0811283807

Baie groete uit 'n yskoue Stampriet waar die pype bars en die tande knars.

Thinus Botma


BRIEFIE VAN DISKONTO BOEKE

Ons kom al 'n paar jaar na Elnatan Skool om boeke te verkoop en hierdie jaar is dit nogal opmerklik hoe vriendelik die kinders ons gegroet het – selfs die seniors !!!! Baie dankie daarvoor. Dit is lekker om as 'n vreemdeling erken te word. Hou so aan Elnatan. Ek is seker dit is wat Jesus sou doen.

Groete

Gerrit en Hannes Diskonto Boeke 16/6/2010


Back to Back Issues Page