Back to Back Issues Page
Elnatan Nuus, Nr.20, 2009
November 23, 2009Geagte Ouers

Dit is nie normaal dat ons weekliks 'n skrywe uitstuur nie, maar die ouderdom begin nou teen my tel en daarom net 'n regstelling ten opsigte van verlede week en ook sommer 'n paar nuwe sake wat opgeduik het:

1. Sommige van die skoolfondstariewe is verlede week foutiewelik deurgegee aangesien ek nie die koshuisverhoging wat in die middel van 2009 in werking getree het, in ag geneem het by die berekening van kwartaal, halfjaar en jaarliks nie. Maandeliks is dus korrek, maar volledigheidshalwe gee ek nou die korrekte bedrae deur vir 2010:

Skoolfonds 2010KoshuistarieweDagskoliere
JaarliksN$23 560.00N$17 560.00
HalfjaarliksN$12 025.00N$8 970.00
KwartaalliksN$6 195.00N$4 625.00
Maandeliks oor 10 maandeN$2 590.00N$1 855.00

Jammer vir enige ongerief wat deur die fout veroorsaak is.

2. Die tarief vir Mariental bus-ouers bly voorlopig dieselfde, N$650.00, per kind. Die Direksie sal die bustariewe in heroorweging neem wanneer die bus gedurende 2010 afbetaal is.

3. Op 'n Spesiale Direksievergadering wat vandag gehou is, is die volgende persone aangestel in die onderskeie bestuursposte:

 • Adjunkhoof Akademie HoŽrskool: Mnr Abie van Wyk
 • Adjunkhoof Akademie Laerskool: Me Annelie Liebenberg
 • Adjunkhoof Koshuise en Fasiliteite: Mnr Tinus Botma
 • Departementshoof Geesteswetenskappe HoŽrskool: Me Elize van Niekerk
 • Departementshoof Wetenskappe en Handel: Mnr Kokkie Joubert
 • Departementshoof Senior PrimÍr: Me Annette Mostert
 • Departementshoof Junior PrimÍr: Me HenriŽtte Pieterse
 • Departementshoof Sport, Kultuur en Admin: Me Carina Joubert
 • Hoofmatrone: Me Carine Kruger

U sal merk dat daar geen koshuissuperintendente aangestel is nie, aangesien die personeel, aktiwiteite en probleme van alle koshuise direk onder die Adjunkhoof: Koshuise gaan val.

Ons sÍ baie geluk aan bogenoemde persone en vertrou dat hulle die groot verantwoordelikheid wat op hulle skouers geplaas is voortaan met groot onderskeiding gaan uitvoer.

Dit beteken ook dat die regte bestuursbeginsels en algemeen aanvaarde styl in die toekoms streng toegepas gaan word. Die neiging was die afgelope tyd al meer dat alles omgekeer word en probleme van bo na onder hanteer was in plaas daarvan dat dit van onder na bo hanteer word, bv al meer beuselagtighede word met Direksielede bespreek, hulle kom gee dit vir my, en daarvandaan voer ek dit verder na onder.

Kom ons vat 'n praktiese voorbeeld:

Jannie is vir 'n geruime tyd kriewelrig in die studie. Na vele waarskuwings vat Mnr X vir Jannie en gee hom 'n pak slae. Jannie gaan huistoe en vertel vir sy pa hy het onnodig pak gekry. Jannie se pa bel die Direksielid en sÍ sy kind het onnodig pak gekry. Die Direksielid bel my en vra hoekom het 'n kind nou weer onnodig pak gekry. Hy sÍ nie vir my dis Jannie nie, want Jannie se pa wil nie sy naam genoem hÍ nie. Nou roep ek die adjunkhoof en alle opsigters in en vra hulle watter kinders het almal in die studie pak gekry. Na 'n lang stuk ondersoek begin vermoed ons maar dit moet Jannie wees. Nou word Jannie ingeroep en gevra of hy by sy pa gaan kla het oor die pak slae wat hy verdien het. Jannie erken, en Mnr X vra hom of dit nou nodig was om te gaan jok en te gaan kla as hy dit verdien. Jannie bel weer sy pa, en nou is Mnr X gemerk as iemand wat op kinders pik en die pa het ook nie meer vrymoedigheid om te kla nie, want daar word op sy kind gepik as hy kla.

Wat is dan die regte prosedure? Baie eenvoudig, en die enigste manier wat werk.

 • Jannie se pa kom sien Maandagoggend vir Mnr X en vra hom wat regtig gebeur het. Indien Jannie se pa dit verkies kan dit in die Adjunkhoof: Koshuise se kantoor wees. Die saak word uitgepraat, afgehandel en niemand is vir niemand kwaad nie en niemand pik op kinders nie en slegs die partye betrokke is betrek en baie min mense se tyd is gemors.
 • As Jannie se pa glad nie by Mnr X en die Adjunk regkom nie, dan kom die saak na my toe en as ek dit ook nie kan hanteer nie, dan is die heel laaste plek die Direksie.

Tydens die vorige vergadering was ons vir bykans 15 ure met beplannings en begrotings besig. Nou kom beland hier ewe skielik 'n saak op die tafel wat sÍ "iemand" uit 'n groep het gekla dat kleintjies se neuse nie gereeld afgevee word nie. Ja, dit was al 'n klagte!

Ouers, ons is mos almal grootmense, en dit is mos net logies dat sulke snert nie op 'n Direksievergadering hanteer kan word nie. Nou word die betrokke persoon wat, volgens die ouer, die neusies moes afgevee het, vanuit die Direksie aangepraat oor vuil neusies. Die persoon voel absoluut verneder, en wat volg? Maklik om te voorspel, julle twee groet mekaar vir 'n paar maande nie.

Die eerste vraag wat u dus volgende jaar gaan kry as u oor enigiets kla is: Was u al by die betrokke persoon? Indien nie, gaan dit beslis die pad wees waarheen u verwys gaan word. Uit bogenoemde kan u mos duidelik sien dit is die enigste en regte manier. Enige ander manier lei net tot meer konflik en wrywing.

4. Dit bring my by die laaste punt. Ekself gaan volgende jaar by enkele klasse betrokke wees. Ek kan dit onder geen omstandighede mis nie, en daarom gaan ek van volgende jaar af werk op 'n sisteem van afsprake. Dit sal ook net vir my die ruimte gee om tyd beter te beplan om sodoende meer by onderwysers en kinders uit te kom vir opleiding en raad. Die hele struktuur van bestuur sal tydens die eerste omsendbrief van 2010 weer aan alle ouers deurgegee word sodat ons in die toekoms altyd die korrekte pad loop en die regte prosedure volg ten opsigte van alle sake om konflik en wrywing te minimaliseer.

Om die jaar mee af te sluit, wens ons u almal 'n heerlike vakansie toe met baie rus, ontspanning en kuier. Mag u almal 'n baie geseŽnde Kerstyd ervaar en dit so vier dat Hy daardeur verheerlik word. Mag almal volgende jaar terugkom met nuwe kragte sodat ons hierdie saak wat so na aan die hart lÍ met groot onderskeiding kan verder voer.

Groetnis,

Dawie O'Callaghan
SkoolhoofBack to Back Issues Page