Elnatan Akademie


Privaatskool Elnatan word ge-eksamineer deur die Onafhanklike Eksamenraad (Independent Examination Board of IEB) van Suid-Afrika.

Hierdie hoog aangeskrewe eksamen gee aan ons Graad 12's toelating tot alle Universiteite, Technikons en Kolleges in Suid-Afrika, Namibië asook die meeste lande dwarsoor die wêreld. Die medium van onderrig is hoofsaaklik Afrikaans, maar aangesien ons die posisie van Engels as amptelike taal erken, verleen ons ook die nodige prominensie daaraan deur deeglike en korrekte aanbieding van die vak, asook deur sommige vakke in Engels aan te bied.

In 2011 het die skool begin met ʼn Beroepsgerigte afdeling om leerlinge, wat in ʼn tegniese rigting wil studeer, meer blootstelling aan beroepsgerigte opleiding te gee. Hierdie kwalifikasie word deur die NTA geakkrediteer. Die skool het tans akkreditasie vir “Metal Fabrication” tot vlak 3. Leerlinge moet ten minste 15 jaar oud wees om in hierdie afdeling in te skryf met die voorwaarde dat hy / sy graad 8 geslaag het.

Fases

 • Junior Primêr - Graad RR tot 3 (Klasonderrig)
 • Senior Primêr - Graad 4 tot 7 (Vakonderrig)
 • Junior Sekondêr - Graad 8 tot 9 (Vakonderrig)
 • Senior Sekondêr - Graad 10 tot 12 (Vakonderrig)

Vakke en Vakkeuses

Junior Primêr: Graad 1 tot 3

Alle leerders in Graad 1 - 3 moet die volgende vakke neem:

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede (Omgewingsleer & Godsdiens- en Morele Opvoeding)
 • Praktiese Vaardighede (Liggaamlike Opvoeding & Kuns)

Senior Primêr: Graad 4 tot 7

Leerders in die volgende grade moet die onderskeie vakke neem:

Graad 4

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Wetenskap
 • Sosiale Studies
 • Godsdiens
 • IKT
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Kuns

Graad 5 & 6

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Wetenskap
 • Sosiale Studies
 • Lewensoriëntering
 • Godsdiens
 • IKT
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Kuns

Graad 7

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Wetenskap
 • Sosiale Studies
 • EBW
 • Lewensoriëntering

Hoërskool: Graad 8 tot 12

Volg die volgende skakels vir die onderskeie grade se vakkeuses:

Beroepsgerig

Alle vakke en inhoud is in Engels.

Volg die volgende skakels om meer inligting te kry in verband met die vakkeuses van Beroepsgerig:

Werkswinkel benodigdhede:

 • 2 x Blou tweestuk oorpak
 • 1 x Veiligheidskoene
 • 1 x Leerhandskoene
 • 1 x Leervoorskoot
 • 1 x Sweishelmet
 • 4 x T-hemde (bestel by Willa Kotze, Aranos 081-2016571)
 • 1 x Moulose Fleece top (bestel ook by Willa)
 • 1 x Gereedskap stel vanaf jaar 3

Slaagvereistes

Junior Primêr: Graad 1 tot 3

ʼn Leerling moet na die volgende graad bevorder word indien hy / sy ʼn E-simbool of beter in die volgende vakke behaal: Afrikaans, Afrikaans Lees, Engels, Wiskunde en nog een van oorblywende kombinasies.

Senior Primêr: Graad 4 tot 7

Graad 4

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in 4 van die 5 bevorderingsvakke.
 • 40% of beter in Afrikaans, Engels en Wiskunde.
 • ʼn gemiddeld van 40% of beter.

Graad 5 & 6

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in 5 van die 6 bevorderingsvakke.
 • 40% of beter in Afrikaans, Engels en Wiskunde.
 • ʼn gemiddeld van 40% of beter.

Graad 7

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in 6 van die 7 vakke.
 • 40% of beter in Afrikaans, Engels en Wiskunde.
 • ʼn gemiddeld van 40% of beter.

Junior Sekondêr: Graad 8 tot 9

Graad 8

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in 6 van die 7 vakke.
 • 40% of beter in Afrikaans.
 • 'n gemiddeld van 40% of beter.

Graad 9

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in 6 van die 8 vakke.
 • 40% of beter in Afrikaans en Wiskunde.
 • 30% of beter in 1 addisionele vak.
 • ʼn gemiddeld van 40% of beter.

Senior Sekondêr: Graad 10 tot 12

'n Leerder sal nie ʼn vak slaag indien hy / sy nie die minimum vereiste vaardighede bemeester het nie en nie na die volgende graad bevorder word as hy / sy nie aan die minimum vereistes vir bevordering, soos hieronder beskryf, voldoen nie.

ʼn Leerder moet bevorder word indien hy / sy die volgende behaal:

 • 40% of beter in Afrikaans.
 • 40% of beter in 2 addisionele vakke.
 • 30% of beter in 3 addisionele vakke.

Om die NSS (NSC) te slaag

'n Leerder moet die volgende vakke slaag:

 • Een amptelike taal op Huistaal-vlak met 40%
 • 2 ander vakke met 40%
 • 3 vakke met 30%

Om die NSS te slaag met toelating tot Diploma-studie (D)

'n Leerder moet:

 • Een amptelike taak op Huistaal-vlak met 40% slaag
 • 3 ander vakke met 40% slaag (uitsluitend Lewensoriëntering)
 • 2 vakke met 30% slaag

Om die NSS te slaag met toelating tot Graad-studies (BD)

'n Leerder moet

 • Een amptelike taal op Huistaal-vlak met 40% of meer slaag
 • 4 vakke van die aangewese lys met 50% of meer slaag
 • 2 vakke met 'n minimum van 30% slaag

Dit is slegs minimum vereistes en elke Universiteit en fakulteit stel nog hul eie standaarde.

Akademiese Navrae

Vir enige akademiese navrae voel vry om die volgende verantwoordelike persoon te kontak:

Graad RR - 3: Melinda Garbers     (melinda@elnatan.com)

Graad 4 - 7: Mariana Botma      (mariana@elnatan.com)

Graad 8-12: Geesteswetenskappe: Annette Jooste (annettej@elnatan.com)

Graad 8-12: Natuurwetenskappe: Marlene von Wielligh (marlene@elnatan.com)

Adjunkhoof: Johan Adriaanse   (johan@elnatan.com

Skoolhoof: Tinus Botma       (tinus @elnatan.com)

"lye mens, loop sit kyk nou virrie miere,

en jy sal sien hoelat hille kan werk vi iere,

sonner om te eers 'n wagter of voorman te het,

en dan loop leer jy nou ok hille se maniere"

~ Innie skylte vannie Jirre, Hans du Plessis

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

Share this page: