Elnatan Akademie

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Privaatskool Elnatan word ge-eksamineer deur die Onafhanklike Eksamenraad (Independent Examination Board of IEB) van Suid-Afrika.

Hierdie hoog aangeskrewe eksamen gee aan ons Graad 12's toelating tot alle Universiteite, Technikons en Kolleges in Suid-Afrika, Namibië asook die meeste lande dwarsoor die wêreld. Die medium van onderrig is hoofsaaklik Afrikaans, maar aangesien ons die posisie van Engels as amptelike taal erken, verleen ons ook die nodige prominensie daaraan deur deeglike en korrekte aanbieding van die vak, asook deur sommige vakke in Engels aan te bied.

In 2011 het die skool begin om 'n Beroepsgerigte baan aan te bied vir leerlinge wat nie akademies kan vorder nie. Hierdie leerlinge leer fisies om 'n ambag soos sweis, motorwerktuigkunde of gasvryheidstudies te beoefen, sodat wanneer hulle klaar is met skool, hulle 'n NTA kwalifikasie agter hulle naam kan skryf. Die kinders  is ingeskrewe leerlinge van Elnatan en hulle kan inskakel by al die skool se bedrywighede en sportaktiwiteite. Sien ons Beroepsgerigte vakkeuses hieronder.

Fases

 • Junior Primêr - Graad 1 tot 3 (Klasonderrig)
 • Senior Primêr - Graad 4 tot 7 (Vakonderrig)
 • Junior Sekondêr - Graad 8 tot 9 (Vakonderrig)
 • Senior Sekondêr - Graad 10 tot 12 (Vakonderrig)

Vakke en Vakkeuses

Junior Primêr (Graad 1 tot 3)

Bevorderingsvakke
(Moet al drie slaag)
Nie-Bevorderingsvakke
(Hoef nie te slaag)
Afrikaans, Engels, WiskundeOmgewingsleer, Bybel, Kuns, LO


Senior Primêr (Graad 4 tot 7)

Bevorderingsvakke
(Moet almal slaag)
Nie-Bevorderingsvakke
(Hoef nie te slaag)
Afrikaans, Engels, Wiskunde,
Wetenskap, Sosiale Studie
LO, Lewensoriëntering

Junior Sekondêr (Graad 8 en 9)

Junior SekondêrVerpligte Vakke Keuse Vakke
(Kies een uit elke groep)
Graad 8Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Studies, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, Wetenskap, Computer Application Technology, Lewensoriëntering
Graad 9 Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Studies, Wetenskap, Lewensoriëntering Groep 1
Rekeningkunde,
Besigheidstudies
Groep 2
Tegniese Tekene,
CAT,
Gasvryheid

Senior Sekondêr (Graad 10 tot 12)

Senior Sekondêr Verpligte Vakke Keuse Vakke
(Kies een uit elke groep)
Graad 10 tot 12 Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering Groep 1
Wiskunde,
Wisk. Geletterdheid

Groep 2
CAT,
Fisiese Wetenskap,
Ekonomie

Groep 3
Aardrykskunde,
Rekeningkunde,
Gasvryheid

Groep 4
Tegniese Tekene,
Toerisme,
Lewenswetenskap


Beroepsgerig

(Alle vakke en inhoud is in Engels)

TechnicalCompulsory Subjects Content
(Choose one)
Year 1 & 2 English, Mathematics, Science,
Workplace Communication,
Technical Drawing,
HIV & AIDS

Metal Fabrication Basic
NTA

Metal Fabrication Basic
Safety
Hand Tools
Plan & Organize
Operate Portable Power tools
Welding Signs
Arc Welding
Basic metal joining techniques
Soldering
Assemble and test oxy-acetylene welding equipment
Weld mild steel using the oxy-acetylene
Routine Tasks
Year 3 & 5 English, Mathematics, Science,
Workplace Communication,
Technical Drawing

Automotive Mechanics Accredited by the Motor Guild of Namibia


OR


Metal Fabrication Advance
NTA

Metal Fabrication Advance
Cut mild steel using oyx-acetylene
Make templates and jigs
Join metal using oxy-acetylene
Cut work pieces using the plasma cutting
Weld stainless steel using the tungsten inert gas
Weld aluminium using the tungsten inert gas
Weld mild steel using the metal inert gas
Weld mild steen using the tungsten inert gas

Routine Tasks

Automotive Mechanics
Level 1

Basic components of automobile
Workshop practices
Tools and their use
Measuring and Checking
Friction and Bearings
Seals, gaskets & sealants
Workshop Safety
Level 2
Working Engine
Cooling System
Lubrication system
Fuel system
Air induction & Exhaust system
Clutches
Level 3
Transmission & Axles
Tyres, wheels and balance
Brakes
Suspension & steering systems & wheel alignment
Electircal system & battery


Werkswinkel benodigdhede:

 • 2 x Blou tweestuk oorpak
 • 1 x Veiligheidskoene
 • 1 x Leerhandskoene
 • 1 x Leervoorskoot
 • 1 x Sweishelmet
 • 4 x T-hemde (bestel by Willa Kotze, Aranos 081-2016571)
 • 1 x Moulose Fleece top (bestel ook by Willa)
 • 1 x Gereedskap stel vanaf jaar 3

Slaagvereistes

Junior Primêr (Graad 1 tot 3)

SimboolPersentasiePunt vlg.
5-Puntskaal
Simboolverklaring
A93% tot 100%4.7 tot 5Het basiese vaardighede buitengewoon goed bemeester
B+
B
B-
90% tot 92%
80% tot 89%
74% tot 79%
4.5 tot 4.6
4 tot 4.4
3.7 tot 3.9
Het basiese vaardighede baie goed bemeester
C+
C
C-
70% tot 73%
60% tot 69%
54% tot 59%
3.5 tot 3.6
3 tot 3.4
2.7 tot 2.9
Het basiese vaardighede bemeester
D+
D
D-
50% tot 53%
40% tot 49%
34% tot 39%
2.5 tot 2.6
2 tot 2.4
1.7 tot 1.9
Het basiese vaardighede gedeeltelik bemeester
E0% tot 33%1.6 en minderHet basiese vaardighede nie bemeester nie (druip die vak)

Senior Primêr (Graad 4 tot 7)

 • Tale: 40 %
 • Ander vakke: 34 %

'n Leerling mag slegs een vak druip. Indien twee of meer vakke gedruip word, druip leerling sy graad.

Junior Sekondêr (Graad 8 tot 9)

 • Ten minste 40 % in die vereiste amptelike taal op Huistaalvlak.
 • Ten minste 30 % in die ander vereiste taal op ten minste Eerste addisionele taalvlak.
 • Ten minste 30 % in Wiskunde Geletterdheid of Wiskunde.
 • Ten minste 40 % in Lewensoriëntering.
 • Ten minste 40 % in een van die oorblywende drie vakke en ten minste 30 % in twee vakke.

Senior Sekondêr (Graad 10 tot 12)

Slaagvereistes word in dié fase nie meer deur simbole aangedui nie, maar deur syfers van een tot sewe, waar:

 • 1 = 0 tot 29 % (nie aan vereistes voldoen)
 • 2 = 30 tot 39 % (basiese beginsels bemeester)
 • 3 = 40 tot 49 % (redelik)
 • 4 = 50 tot 59 % (goed)
 • 5 = 60 tot 69 % (baie goed)
 • 6 = 70 tot 79 % (meriete)
 • 7 = 80 tot 100 % (uitstaande)


Vir Graad 12 is die vereistes as volg:

Om die die NSS (NSC) te slaag

'n Leerder moet die volgende vakke slaag:

 • Een amptelike taal op Huistaal-vlak met 40%
 • 2 ander vakke met 40%
 • 3 vakke met 30%

Om die NSS te slaag met toelating tot Diploma-studie (D)

'n Leerder moet:

 • Een amptelike taak op Huistaal-vlak met 40% slaag
 • 3 ander vakke met 40% slaag (uitsluitend Lewensoriëntering)
 • 2 vakke met 30% slaag

Om die NSS te slaag met toelating tot Graad-studies (BD)

'n Leerder moet

 • Een amptelike taal op Huistaal-vlak met 40% of meer slaag
 • 4 vakke van die aangewese lys met 50% of meer slaag
 • 2 vakke met 'n minimum van 30% slaag

Dit is slegs minimum vereistes en elke Universiteit en fakulteit stel nog hul eie standaarde.

Akademiese Navrae

Elnatan Akademie: Ek wil weet...
Al die blokke met 'n sterretjie moet ingevul word.
Naam*
Van*
Vonkpos*
Huis Telefoon*
My navraag is i.v.m.*
Graad 1 tot 4
Graad 5 tot 7
Graad 8 tot 9
Graad 10 tot 12
Ander
Ek wil weet...*

"lye mens, loop sit kyk nou virrie miere,

en jy sal sien hoelat hille kan werk vi iere,

sonner om te eers 'n wagter of voorman te het,

en dan loop leer jy nou ok hille se maniere"

~ Innie skylte vannie Jirre, Hans du Plessis

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: