Terug op die spoor...

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Ons trotste eeu-oud palmbome het statig deur die jare uit klein saadjies gegroei  tot ‘n bekende landmerk. 

So het Elnatan ook uit Stampriet se vrugbare grond ontstaan. Klein saadjies wat deur dapper manne en vroue se versiendheid gesaai is, en gegroei het tot ‘n trotse Privaatskool, sy wortels stewig gevestig in Christelik-Afrikaner waardes

Op 1 Mei 1991 vergader mnre. Louis van der Westhuizen, Boetie Harmse, Fanie Louw, Charlie Schoeman en Kobus Visagie in die Artesiasaal op Stampriet en besluit om ‘n privaatskool tot stand te bring.

Elke stigterslid het ‘n bydrae van N$3 000 gemaak, en die ouers is in streke ingedeel. Bouwerk het begin, en die hele gemeenskap was betrokke. Op verskeie maniere is hulp verleen:  vragmotors het sand en klippe aangery, ouers het op die bouterrein kom kamp om handjie by te sit. Groot offers is ook in die proses gebring. 

Mnr. Frikkie Strauss en sy vrou Hessie verongeluk oppad terug van Pretoria met ‘n vrag kombuistoerusting en beddens wat vir die skool aangekoop is. Die senior koshuise word na hulle vernoem:  Huis Frikkie vir die seuns en Huis Hessie vir die meisies.

Op 21 Januarie 1992 om 08:00 vind die amptelike opening van Privaatskool Elnatan in die Artesiasaal plaas.  Met mnr. Tokkie Jansen as hoof, nege onderwysers, ‘n matrone, sekretaresse en 110 leerlinge saam met hulle ouers, word die eerste reël in Elnatan se geskiedenisboek geskryf.

In die volgendejare volg bekwame hoofde meneer Jansen op: dr. Piet Liebenberg, mnr. Daan Lategan, mnr. Piet Huisamen, mnr. Hennie Engelbrecht, mnr. At Vermeulen, mnr. Dawie O’Callaghan, mnr. Hugo Vermeulen en tans mnr. Dekker Vermeulen.

Vandag kan ons met dankbaarheid terugkyk, en weet dat ons leuse waar is:
"God voorsien".

Elnatan Beleggers

Marius Garbers
Jean Roux
Henk Erasmus
Wilkie Visser
E.D.V. Brink
N. Lubbe
J.H. Vermeulen
H.L. Jansen
J.S. Dames
B.A. Liebenberg
P.C.C. Strauss
J.E O’Kennedy
H.P. Harmse
Piet Grobler
M.C. van der Westhuizen
R.A Binneman
C.J. van der Merwe
A.B. van Wyk
J.A van der Merwe

J.G. van der Wath

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: