Elnatan Inskrywingsvorms

Om aansoek te doen vir toelating tot Privaatskool Elnatan, kan u ons skriftelike inskrywingsvorms invul of die onderstaande aanlyn-inskrywingsvorm invul. 

Kliek hier om die skriftelike aansoekvorm af te laai.

U kan hierdie vorms invul en by ons skool afgee of dit faks na 063-260105.

Aanlyn Inskrywingsvorm

U is ook welkom om van ons aanlyn inskrywingsvorm (sien hieronder) gebruik te maak.

Let egter op dat daar nog steeds van u verwag word om die volgende vorms skriftelik by die skool te kom teken voor die aanvang van die nuwe skooljaar:

Elnatan Inskrywingsvorm

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Beroep van Vader

Selfoon*

Kerkverband*

Naam en Van van Moeder*

Beroep van Moeder*

Selfoon van Moeder*

Ek onderneem om die skool in kennis te stel as bogemelde inligting verander*

Ja
Nee

Besonderhede van Leerling

Voorname en Van*

Geboortedatum*

Naam van vorige skool*

Adres van vorige skool*

Word losies in die koshuis verlang?*

Ja
Nee

Graad waarvoor aansoek om toelating gedoen word*

Huidige graad*

Grade gedruip

Voorkeure t.o.v. buitemuurs*

Uitstaande Prestasies

Akademies
Sport
Kultuur
Leierskap

Spesifiseer

Hierdie is slegs 'n aansoek en geen waarborg vir toelating nie. Ek aanvaar dat my kind se aansoek aan keuring onderhewig is.*

Ja
Nee

Ek onderneem om die skoolgeld ten opsigte van my kind as volg vooruit te betaal*

Vul asb. die woord wat u hieronder sien, in.

  


Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan

 Palmalarm

Kliek hieronder om die nuutste uitgawes van ons omsendbrief af te laai:


Palmalarm 33
(9 November 2017)Datums om te onthou...


► 12 & 15  Januarie: Die Palmboetiek sal Vrydag, 12 Januarie en Maandag, 15 Januarie vanaf 08h00 tot 13h00 vir afhaal van alle klerebestellings en aankope oop wees.


► 16 Januarie:  Skool Heropen 08h00; Ouervergadering


~

PALMBOETIEK SOMERTYE

~
Maandae:
07:00 – 08:00 & 11:00- 12:00

Donderdae:
10:30 – 12:00 & 14:30 – 15:30

Vrydae:
10:30 - 12:00


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum:

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079

Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan
Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental

Takkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001