Elnatan Kleredrag

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Elnatan Kleredrag

Privaatskool Elnatan is trots op die seuns en dogters wat hier skoolgaan en die naam van ons skool hooghou deur hulle voorbeeld in gedrag en kleredrag.

(Laai die volledige Elnatan Kleredrag dokument hier af.)

Alle Elnatan Kleredrag is beskikbaar by die klerewinkel, Palmboutique, wat op ons perseel geleë is.


Palmboutique

Alle Elnatan Kleredrag (skool- en sportdrag) word, sover moontlik, altyd beskikbaar gehou by Palmboutique.

Bankbesonderhede waar inbetalings vir aankope by Palmboutique gedoen kan word, is as volg:

Rekening: Carducci 
Bank Windhoek
Tak:  481471
Rekening nr. 8001193024 

Onthou om as verwysing die kind se naam te gee.

Die Palmboutique is oop op die volgende tye:

 • Maandae: 07:00 tot 09:00 en 11:00 tot 13:00
 • Woensdae: 14:30 tot 15:30
 • Vrydae: 10:00 tot 12:00

Elnatan Dogtersdrag

Die volgende skooldrag word deur die Direksie aan die dogters voorgeskryf:

Somersdrag: Graad 1 tot 12

 • Grys romp
 • Ligblou hemp met skoolwapen
 • Grys sokkies met blou strepe
 • Swart skoolskoene

Wintersdrag: Graad 1 tot 7

 • Grys langbroek
 • Hemp: lang-/kortmou ligblou hemp met skoolwapen
 • Navy trui
 • Navy warm baadjie met skoolwapen
 • Oranje serp (opsioneel)

Wintersdrag: Graad 8 tot 12

 • Hemp: Lang-/kortmou ligblou hemp met skoolwapen
 • Grys romp of grys langbroek
 • Grys kouse/navy tights
 • Swart skoolskoene
 • Navy trui
 • Navy baadjie met skoolwapen
 • Das met skoolwapen
 • Oranje serp (opsioneel)

Elnatan Seunsdrag

Somersdrag: Graad 1 tot 12

Elnatan Sportdrag
 • Ligblou hemp met skoolwapen
 • Grys broek: lank of kort
 • Grys sokkies met blou strepe
 • Swart rygskoene - verkieslik Bronx (geen buckle)
 • Pette van Graad 8 tot 12 verpligtend

Wintersdrag: Graad 1 tot 7

 • Grys langbroek
 • Hemp: lang-/kortmou ligblou hemp met skoolwapen
 • Swart rygskoene
 • Navy trui
 • Navy, warm baadjie met skoolwapen
 • Oranje serp (opsioneel)

Wintersdrag: Graad 8 tot 12

 • Grys langbroek
 • Hemp: lang-/kortmou ligblou hemp met skoolwapen
 • Grys sokkies met blou strepe
 • Swart rygskoene
 • Navy trui
 • Navy baadjie met skoolwapen
 • Das met skoolwapen
 • Oranje serp (opsioneel)

Gedrag en Optrede van Leerlinge

Wanneer 'n seun of dogter inskryf as leerling by Privaatskool Elnatan, onderskryf hy/sy daarmee die grondslag van die skool.

Daarom word daar van die leerlinge verwag om

 • die beginsels waarop die skool gevestig is, te alle tye uit te leef en 'n voorbeeld te wees vir medeskoliere.
 • die beeld van die skool uit te dra en te bevorder.
 • bedagsaamheid te toon teenoor minderes.
 • respek te betoon aan meerderes en onderwysers.
 • die eiendom van die skool en ander instansies te respekteer en op te pas.
 • opdrag i.v.m. akademie getrou uit te voer.
 • billike opdragte buite akademiese verband na die beste van sy vermoë uit te voer.
 • skoolaktiwiteite by te woon ten volle geklee in sy skooldrag soos voorgeskryf.

"Hierdie reëls is nie nie daar gestel om jou as individu in te perk nie, maar eerder om die manlikheid (as seun) en vroulikheid (as dogter) in jou totaliteit te ontwikkel en te lei.

In Privaatskool Elnatan werk ons graag met fyn opgevoede seuns en dogters….manne en dames na God se hart."

~ Privaatskool Elnatan Kleredrag Beleid

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: