Elnatan Koshuise

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Net soos die vrugbare sooie en die subartesiese water van Stampriet vele vrug tot volwassenheid koester, het Privaatskool Elnatan se koshuisleerlinge die voorreg om midde-in 'n plaasatmosfeer te leer en groot te word.

Omdat meeste van die kinders 80 kilometer en verder van die skool af bly, is Elnatan koshuise 'n noodsaaklikheid.  Daar is selfs kinders van so vêr as Swakopmund, Katima Mulilo en Rosh Pinah.  Huis Cora, Huis Marie, Huis Hessie en Huis Frikkie is in die week die huise van ±340 leerlinge.

Verdraagsaamheid, mededeelsaamheid, leierskap en selfdissipline is van die eienskappe wat vinnig by koshuisinwoners ontwikkel. Koshuisverblyf maak dit maklik vir die kinders om aan hulle buitemuurse aktiwiteite te deelneem.  Die roetine en dissipline verskaf 'n atmosfeer waarbinne  kinders kan presteer op akademiese, kulturele en sportgebied. Ook gee die vaste roetine aan die moeilike leerders geleentheid om hulle bes te doen.

Daar is selfs kinders wie se ouers in ons dorp woon, maar wat die koshuislewe verkies, omdat dit vir hulle so lekker is. Ons kinders kry selfs soms braaivleis vir ete!

Soos die palmbome wat eie is aan ons skool se beeld, het die kinders ook deel aan die ryke tradisies van die koshuise.

Elnatan Junior Koshuise

Huis Cora is ons koshuis vir Graad 1 tot 4 leerlinge en staan onder die bestuur van me. Henriette Pieterse.  Die  koshuis het 'n meisie- en seunsafdeling.  Tannie Rina Willers is hulle koshuisma in die week en help hulle soos 'n ma sou.

Huis Marie huisves Graad 5 en 6 leerlinge (ook met ’n meisies- en seunsafdeling) en die koshuismoeder is me. Elize van Niekerk.

Elnatan Senior Koshuise

Me. Esther Joubert is die koshuismoeder by Huis Hessie, die koshuis vir Elnatan se Hoërskool Meisies.

Mnr. Johan Adriaanse is die superintendent van Huis Frikkie, ons Hoërskool Seuns se koshuis.

Ons koshuise is onder andere vernoem na stigterslede van Privaatskool Elnatan (mnr. en mev. Frikkie en Hessie Strauss).

Doen aansoek om deel te word van Privaatskool Elnatan!


Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: