Elnatan Kultuur

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Elnatan Kultuur

By Elnatan strewe ons daarna om ʼn gesonde balans te handhaaf en aan elke kind die geleentheid te bied om hul volle potensiaal en belangstelling uit te leef.

Elnatan Kultuur bied daarom die volgende aktiwiteite aan:


Redenaars

  • Afrikaanse Redenaars. Die eerste rondte vind altyd by Elnatan plaas en daarna neem ons deel aan die Nasionale byeenkoms in Windhoek, asook die Privaatskole Rekenaars-kompetisie. 
  • Engelse Debat. Een keer per jaar vind ons Engelse debat plaas by die Elnatan Skoolsaal.

Kultuurfees

Elnatan Kultuurfees vind jaarliks plaas.  Dit is verpligtend vir  laerskool leerlinge en belangstellende hoërskoolleerlinge kan ook daaraan deelneem.  Daar word in 5 kategorieë gedeel:  redenaars, recital, voordrag,  kuns en sang.  Dit is ter voorbereiding van die NAPSO kultuurfees in Windhoek.

Nuwelingskonsert

Hierdie konsert vind elke jaar aan die begin van Februarie plaas en alle Graad 8 leerlinge asook die nuwelinge in die skool (onderwysers ingesluit!) neem hieraan deel.

Ander Kultuur

  • Talentaande vir die Laerskool vind een keer per termyn plaas.
  • ATKV-Tienertoneel: Elnatan skryf jaarliks een of meer groepe in wat aan die Nasionale Tienertoneelkompetisie van die ATKV deelneem.
  • Leerlinge kan by ons aktiewe ATKV-tak aansluit.
  • Klavier en Blokfluit word aangebied.
  • Mnr en Mej Elnatan
  • Idiomestryd
  • Die Griffelskryfkompetisie
  • Spellingbee vir die Laerskool

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

"Die lewe is 'n stekerige roosboom en die kuns is sy blom."

~ Georg Ebers, Ein Wort


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: