Elnatan Leerlingraad

Ons is trots op ons Elnatan Leerlingraad (sien foto's hieronder), want hulle is verteenwoordigers van ons leerlinge wat vir en deur ons leerlinge en onderwysers verkies is om:

  • ambassadeurs vir ons skool en land te wees;
  • 'n voorbeeld te stel aan ons skool se leerlinge;
  • trots en lojaliteit onder die leerlinge van Elnatan te bou en te bevorder;
  • tradisies van ons skool te bou;
  • die missie van ons skool uit te leef;
  • 'n verlengstuk van onderwysers te wees; en
  • ons leuse, naamlik God voorsien, uit te leef.

Privaatskool Elnatan poog om 'n infrastruktuur daar te stel waarbinne optimale leierskap kan gedy en waarbinne die voorbereiding van leerlingleiers regmatige en volledige aandag geniet.

Die magte en bevoegdhede van die Leerlingraad is in alle opsigte en te alle tye gedelegeerde gesag en daarom is die Leerlingraad in hulle optrede altyd aan die gesag en toesig van die Skoolhoof, skakelonderwyser en personeel van Privaatskool Elnatan ondergeskik.

"Of those to whom much is given, much is required."

~ JF Kennedy, President VSA (aanhaling uit Die Bybel, Luk.12:48)

Hoƫrskool Leerlingraad 2019

Links na regs: Yolande Lubbe, NJ Binneman, Christelle Brand, Hennie Vermeulen, Yomarie Visser, Corne Esterhuizen (Onder-Hoofseun), Cariena Visser (Onder-Hoofdogter), Nico Brand (Hoofseun), Carmi Fourie (Hoofdogter), DP de Jager, Jaen-Marie Lochner, JP Waldeck, Sabriette Simon, Jandre Lombaard, Ruda Schoeman.Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

Share this page: