Elnatan Personeel

Ons as skool is trots op ons Elnatan personeel en deel graag op hierdie blad meer inligting oor elkeen van hulle.

U is welkom om te lees oor die opleiding, ervaring en portefeuljes van elke personeellid.

Die personeel is opgedeel in nege groepe. Kliek op enige skakel indien u vinnig na 'n betrokke groep wil navigeer.

"Onderwys is  ʼn roeping; dit was nooit net nog ʼn werk nie."

~ Abraham Kaplan

Bestuurspan

Mnr. Tinus Botma

Skoolhoof

Tinus matrikuleer aan Mariental Hoërskool in 1994. Hy studeer aan Kovsies 1995 tot 1999 en daarna Unisa 2003 tot 2004. Sy vakke was Sielkunde, Menslike Bewegingskunde, Ondernemingsbestuur, Sportwetenskap, Biokinetika, Rekenaargeleeterdheid, Statistiek, Sportbestuur en Lewensoriëntering. Tinus verwerf BA, BA Hons en NGOS (Nagraadse Onderwyssertifikaat). Hy werk gedurende 2000 tot 2002 in Londen Engeland waarna hy in 2003 tot 2005 skoolhou by Primêre Skool Aranos. In 2007 tot 2011 gee hy onderrig by Privaatskool Elnatan en is vanaf 2012 tot 2018 Skoolhoof by Keetmanshoop Privaatskool.

Hy begin in 2019 as Skoolhoof by Privaatskool Elnatan.  Hy is betrokke by atletiek (hekkies) en rugby afrigting. Hy is getroud met Mariana en hulle het 5 kinders.


Mnr. Johan Adriaanse

Adjunkhoof

Onderwys: Graad 11 Wiskunde; Graad 9 tot 12 Ingineurs Grafika en Ontwerp (IGO)

Hy matrikuleer aan Hoërskool Duineveld en studeer daarna B.Tech Meganiese Ingenieurswese.

Johan is vanaf 2005 by Elnatan en is betrokke by atletiek (driesprong en verspring) sowel as rugbyafrigting.  Hy is getroud met Melani.  Hulle het twee dogters.

Hy is ook die Superintendent van Huis Frikkie


Me. Madelein Fourie

Bedryfshoof

Madelein het matrikuleer aand Vrede Hoërskool in die Vrystaat en daarna B.Com.Rek studeer aan Randse Afrikaanse Universiteit.

Sy werk by Van Der Merwe & Partners in Standerton, Suid-Afrika as Rekenkundige, daarna by Jeandre Consultants, Nelhoek & Co Trust en NLA in Mariental as onder andere Senior Rekenkundige en Finansiële Bestuurder. 

Madelein begin 2018 by Elnatan en is getroud met Werner.
Administratiewe Personeel

Me. Debbie Lubbe

Algemene Sekretaresse

Debbie matrikuleer aan Boksburg Handelskool. Met die ontstaan van Elnatan was sy vir 'n paar jaar as Sekretaresse werksaam by die skool. Daarna doen sy op verskeie ander plekke administratiewe ondervinding op en begin werk in 2015 weer by Elnatan. Die sirkel is voltooi...

Sy is getroud met Niewoudt en hulle het drie dogters.


Me. Amelia Mulder

Finansiële Klerk en  bestuur Carducci en Palmboutique 

(sien meer inligting by Kleredrag)


Amelia matrikuleer aan Mariental Hoërskool. Sy doen daarna vir 'n jaar rekenaarkursusse en werk vir nege jaar by Van Heerden, Liebenberg & Kie Regspraktisyns in Mariental. Sy is in 1997 getroud met Frans en het toe plaas toe getrek en daar haar eie padstal bestuur en tuisonderrig gegee.

Amelia het in Mei 2014 by Elnatan Carducci begin werk. Hulle het twee seuns, Janco & F.P.

Vanaf 2019 werk sy ook as Finansiële Klerk by die skool.


Carducci en Palmboutique

Hoërskool Personeel

Me. Annette Jooste

Departementshoof Geesteswetenskappe

Onderwys:  Engels Graad 8 tot 12

Annette Jooste matrikuleer aan die Hoërskool Jan Mohr in Windhoek en sy studeer BA met HOD aan die Universiteit van Stellenbosch asook DSO (RO) deur UNISA.  Sy het twee seuns. 

Annette het ook by HS Ysterplaat in die Weskaap, HS Akademia, Windhoek; HS Williston, LS Nico Bekker, en Mariental Hoërskool skoolgehou en vakke soos Bybelkunde, Sang en musiek, Afrikaans en Engels, Lewensoriëntering, Gr. 2 en RO gegee.

Sy begin in 2013 by Elnatan. Sy is baie betrokke by Tienertoneel, Eistedfodd en ander kultuur aktiwiteite by die skool.


Me. Marlene von Wielligh

Departementshoof Natuurwetenskappe

Onderwys: Graad 8 tot 12 Wiskunde; Graad 10 tot 12 Wiskunde Geletterdheid

Marlene matrikuleer aan Hoërskool Jan Möhr en studeer daarna onderwys aan Windhoek Onderwys Kollege. Sy voltooi haar 4 jaar Hoër Onderwys Diploma. Vorige onderwyservaring sluit in Noordgrens Junior Sekondêre Skool in Rundu, Augustineum Kollege in Windhoek en Mariental Hoërskool (1991 tot 2014) waar sy vanaf 2003 tot 2014 Departementshoof was. Marlene het meer as 29 jaar ervaring as Wiskunde onderwyseres.

Sy begin in 2016 by Elnatan.


Me. René Adriaanse

Onderwys: Graad 10 tot 12 Besigheidstudies, Graad 10 tot 12 Rekeningkunde.

René matrikuleer in 2010 by Keetmanshoop Privaatskool en voltooi haar BComm Finansiële Rekeningkunde graad aan NWU in 2016 en ontvang ook 'n Golden Key toekenning in 2012. Sy doen haar Diploma in Sekondêre Opvoeding aan UNAM in 2020.

Sy gee Rekeningkunde en Bedryfstudies by Keetmanshoop Privaatskool van 2014-2015 en weer 2017-2018.  2019 begin sy by Windhoek Afrikaanse Privaatskool ook in Rekeningkunde graad 10-12, waarna sy in 2021 by Elnatan begin.

Sy is getroud met Duan Adriaanse.


Me. Isabella de Beer

Onderwys: Graad 10 tot 12 Fisiese Wetenskappe

Isabella matrikuleer aan die Afrikaans Hoër Meisieskool in Pretoria en studeer daarna B.Sc (Honeurs en M.Ed) aan die Universiteit van Pretoria (Tukkies). Na haar studies hou sy skool in Pretoria, Settlers en Nelspruit. Sy gee ook klas by Makhado College of Education.

Isabella is tans Vakhoof vir Fisiese Wetenskappe in Namibië. Sy is getroud met Gary.

Sy begin in 2015 by Elnatan.


Me. Yanka Agenbach

Onderwys: Graad 10 tot 12 CAT, Graad 10 tot 12 Landbou, Graad 12 Wiskunde Geletterdheid

Sy matrikuleer aan Academia Hoërskool en studeer daarna B.Sc. Agric. (UOVS) en voltooi ook haar M.Sc. Volhoubare Landbou. Yanka werk elf jaar as Landbouvoorligter en navorser by die staat.

Sy is vanaf 2008 by Elnatan.  Sy rig die eerste hokkiespanne af en is ook 'n Namibiese hokkie keurder.


Mnr. Charl van Schalkwyk

Onderwys: Graad 8 tot 12 Lewensoriëntering, Graad 10 Toerisme

Charl matrikuleer in 2007 aan Hoërskool Pionier in Suid Afrika. Hy studeer BA(Honneurs)Sielkunde sowel as BA Regte.

Hy gee Lewensoriëntering by Drakensberg Laerskool en daarna twee jaar lank Lewensoriëntering vir graad 4-12 by Edugate Academy in Otjiwarongo.

Hy begin in 2021 by Elnatan


Me. Charlene Mouton

Onderwys: Graad 8 tot 12 Afrikaans.

Charlene matrikuleer by Edugate Academy en studeer aan die Universiteit van Pretoria, B.Ed (Menslike Bewegingskunde en Sport Bestuur). Sy doen sport vir TUKS (Atletiek) op verskeie geleenthede, en het twee maal internasionaal deelgeneem vir Namibië – Junior Wêreld Spele in Barcelona, Spanje (2011) asook Wêreld Studente Spele in Kazan, Rusland (2012).

Charlene begin in 2016 by Elnatan. Sy is getroud met Werner en hulle het 'n seuntjie en 'n dogtertjie.  Sy is betrokke by atletiekafrigting (diskus) en netbalafrigting.


Me. Careen von Weidts

Onderwys:  Graad 10 tot 12 Gasvryheid, Graad 8 tot 9 Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Careen matrikuleer aan Hoërskool Daniëlskuil en ontvang daarna haar B.Ed Honneurs-graad aan die Universiteit van Noordwes. Sy doen ook NGOS Skoolvoorligting deur UNISA. 

Careen het skool gehou by Hoërskool Noord-Kaap, Kimberley (Gr. 10 – 12) en Primêre Skool HF Verwoerd, Parys. Sy het hoërskool handelsvakke gegee, nl. Bedryfsekonomie, Handelswiskunde, Rekeningkunde en in die Laerskool Wiskunde en Ekonomiese Bestuurswetenskappe.

Careen is tans die Superintendent van Huis Hessie.

Sy het ‘n dogter, Karmi.


Me. Nicole Francis

Onderwys: Graad 8 en 9 Sosiale Studies; Graad 10 tot 12 Aardrykskunde, Graad 12 Toerisme

Nicole matrikuleer in 2013 by Elnatan. Sy studeer 4 jaar B.Ed. aan die Noordwes Universiteit.

Nicole begin in 2018 by Elnatan.  Sy is jaarliks betrokke by Mnr en Mej Elnatan en rig ook netbal af.

Sy is tans die Superintendent van Huis Marie.


Me. Marisha Snyman

Onderwys: Graad 8 en 9 Wetenskaps; Graad 10 tot 12 Lewenswetenskap

Marisha matrikuleer aan Privaatskool Elnatan in 2013 en studeer daarna B.Ed. Intermediêr en Senior Fase Onderwys op Potchefstroom by NWU. 

Sy begin in 2018 by Elnatan skoolhou.  Sy is betrokke by netbal en atletiekafrigting

Sy is tans die Superintendent van Huis Cora.Senior Primêr Personeel

Me. Mariana Botma

Departementshoof - Senior Primêr

Onderwys: Engels Graad 4 tot 7

Mariana matrikuleer in 1994 aan Mariental Hoërskool. Sy studeer 1995 tot 1999 aan Kovsies (B.Sc.). Gedurende 2003 tot 2005 voltooi sy deur Unisa 'n NGOS (Nagraadse Onderwys Sertifikaat) met Wiskunde, Biochemie, Dierkunde, Dierevoeding, Biometrie en Natuurwetenskappe. Sy werk in Londen, Engeland in 2001 tot 2002; onderrig in 2003 tot 2005 aan Primêre Skool Aranos en 2007 tot 2011 aan Privaatskool Elnatan. Sy hou skool by Keetmanshoop Privaatskool vanaf 2012 tot 2018.

Mariana is getroud met Tinus.  Sy begin in 2019 weer by Privaatskool Elnatan.  Sy is betrokke by netbal en atletiekafrigting (hoogspring)


Me. Nadine de Jager

Onderwys:  Graad 4 tot 7 Afrikaans 

Nadine matrikuleer by Elnatan in 2014 en voltooi  B.Ed Intermediêre en Senior fase by NWU . Sy voltooi haar B.Ed(Honneurs) in Spesiale Onderwys Cum Laude in 2019

Sy begin in 2021 by Elnatan.Me. Linza Kotze

Onderwys: Graad 4 tot 7 Wiskunde; Graad 4 tot 5 Bybel

Sy matrikuleer aan Estcourt Hoërskool, Natal en verwerf daarna 'n BA met onderwysgerigte hoofvakke asook Honneurs in Bybelkunde aan UOVS (Kovsies). Linza het ook KEO opleiding in Jeugbediening gedoen.

Sy het tien jaar ondervinding in Tuisonderrig en het sewe jaar opleiding van ACE Sendingonderwysers gedoen asook fassilitering van kleuterskole en skole vir volwasse opleiding. Linza is getroud met Smit en hulle het twee kinders.


    Me. Liesbeth Snyman

Onderwys: Graad 4 tot 7 Rekenaargebruik, Graad 4 tot 7 Sosiale Studies, Graad 5 en 6 Lewensvaardighede, Bybel Graad 6.

Sy matrikuleer aan Sannieshof Hoërskool en studeer BA (Kommunikasiekunde) aan NWU (Pukke). Liesbeth werk daarna by Pukke. Sy is getroud met ds. Marthinus Snyman en hulle het een seun en drie dogters.

Liesbeth gee vir ses jaar Tuisonderrig voordat sy in 2007 begin skoolhou by  Elnatan.  Hier is sy nou betrokke by Noodhulp en Robotika.Junior Primêr Personeel


Me. Melinda Garbers

Departementshoof Junior - Primêr

Onderwys: Graad 3 

Sy matrikuleer aan Hoërskool Frikkie Meyer, Thabazimbi en doen daarna BA HOD en Meesters Diploma in Personeelbestuur. Melinda was 'n Personeelbestuurder by SAB en is 'n ge-akkrediteerde Assessor en Moderator.

Sy het ook tien jaar ondervinding as sekretaresse vir mense in bestuursposte.

Melinda begin in 2010 by Elnatan.


Me. Sansuné Olivier

Onderwys: Graad 1

Sansunè matrikuleer aan Hoërskool Walvisbaai en studeer B.Ed Grondslagfase in Wellington (CPUT).  Haar passie en liefde vir kinders is enkele van die kenmerke wat van haar ʼn besonderse onderwyseres maak. Sy het ondervinding in die afrigting van  atletiek, krieket, tennis, swem en netbal.

Sy begin by Elnatan in 2021Me. Hanneke van der Wath

Onderwys: Graad 2

Sy matrikuleer aan Privaatskool Elnatan. Hanneke studeer B.Ed. Intermediêre Fase in Wellington by CPUT.  Sy is opgelei vir afrigting in netbal en atletiek (spiesgooi) en het Namibia op skoolvlak verteenwoordig in spiesgooi.

Sy begin in 2017 by Elnatan.


Pre-Primêr en Remediëring Personeel


Me. Melani Adriaanse

Onderwys: Graad RR en Remediëring

Sy matrikuleer aan die Hoërskool Duineveld. Daarna studeer sy B.Ed (Grondslagfase) by CPUT, Wellington.

Sy is getroud met Johan en hulle het twee dogters

Melani is vanaf 2007 by Elnatan.  Sy rig hokkie en netbal af en is nou betrokke by die jaarlikse Mnr en Mej Elnatan.

Me. Helen-Mari Smith

Onderwys: Graad R - Palmpikkies Stampriet

Helen-Marie matrikuleer aan Hugenote Hoërskool in Wellington. Daarna voltooi sy haar B.Ed Grondslagfase graad aan die Universiteit van Stellenbosch in 2019. Sy hou skool by Bellville-Noord tot sy aansluit by Elnatan in 2021. 

Sy het ondervinding in die afrigting van atletiek en netbal.

Me. Maryna Hansen

Onderwys: Graad R - Palmpikkies Mariental

Maryna matrikuleer aan HTS Windhoek. Sy studeer by Boland College Regs sekretarieël en werk 4 jaar by spreekkamers.  Sy voltooi haar IOL Diploma in Junior Primêre onderwys en gee skool by Danie Joubert Junior Sekondêre skool in Mariental vir graad 1 vir een jaar.  

Sy het ondervinding in die afrigting van atletiek en netbal

Sy begin Mei 2021 by Elnatan Palmpikkies Kleuterskool in Mariental.Koshuispersoneel

Me. Carine Kruger

Pos: Matrone

Sy matrikuleer aan Hoërskool Alberton en studeer daarna B.Soc.Sc (Verpleegkunde) by Kovsies. Carine het twaalf jaar verpleegondervinding in chirurgie en hoësorg.

Sy is getroud met Jaco en het drie kinders.

Sy begin in 2010 by Elnatan.  Sy rig ook die skool se boogskiet af.Me. Janien Esterhuizen

Pos: Junior Matrone - Huis Cora

Janien matrikuleer by Elnatan in 1995 en begin werk by Hardap Kooperasie. Daarna werk sy ook op die Hardap Proefplaas waarna sy getroud is met Jaco. Hulle het drie seuns, Corne, Jandré en Janco.

Sy begin in Junie 2018 by Elnatan.


"Skenk my die krag om,
wat ook wissel en kwyn,
Die jare deur as mens getrou te bly,
En sonder  trots en sonder huigelary
My plig te doen voordat my dag verdwyn."

~ C. Louis Leipoldt

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!