Elnatan Personeel

Ons as skool is trots op ons Elnatan personeel en deel graag op hierdie blad meer inligting oor elkeen van hulle.

U is welkom om te lees oor die opleiding, ervaring en portefeuljes van elke personeellid.

Die personeel is opgedeel in nege groepe. Kliek op enige skakel indien u vinnig na 'n betrokke groep wil navigeer.

personeel2023

"Onderwys is  ʼn roeping; dit was nooit net nog ʼn werk nie."

~ Abraham Kaplan


Bestuurspan


Hoof Uitvoerende beampte: 

Sport, Kultuur, Koshuise, Terrein, Vervoer en Algemene Dissipline

Mnr. Tinus Botma

Skoolhoof

 • BA.Hons Menslike Bewegingskunde
 • NGOS
 • Jare ondervinding: 20
 • Vlak 1 Afrigting - Krieket
 • Vlak 1 Afrigting - Rugby
 • Vlak 1 Skeidsregter - Rugby
 • Graad IV Afrigting - Hokkie
 • Beginnersinstrukteur - Tennis
 • Beginnerskeidsregter - Vlugbal
 • Buitemuurs: atletiek(hekkies), rugby(O/19) en jukskei
 • Toesighouer by Huis Frikkie (graad 7-12 seuns)

Onderwys:

 • Graad 10-12 Wiskunde;
 • Graad 10-12 Ingineurs Grafika en Ontwerp (IGO)

Mnr. Johan Adriaanse

Adjunkhoof

 • B.Tech Meganiese Ingenieurswese  
 • CNC programmering. 
 • Jare ondervinding:  18
 • World Rugby Vlak 2 Afrigting - Rugby
 • Vlak 1 Skeidsregter - Rugby
 • Vlak 1 Kondisionering - Rugby
 • Buitemuurs:  atletiek (driesprong, verspring), rugby(O/19)
 • Hantering van skool se internet- en rekenaarnetwerk
 • Superintendent van Huis Frikkie (Graad 7-12 seunskoshuis)


Me Marisa van Zyl

Personeelbestuur

 • BCom.Hons Bedryfsielkunde
 • Ekometriese toetsings
 • Biolink Attention Training
 • Sosiale media bemarker 

Administratiewe Personeel


Me. Elsabé Booysen

Finansiële beampte en Algemene sekretaresse

 • Senior Sertifikaat in Sakestudies en sekretarieël.
 • Diploma in Interne Ouditkunde
 • Jare ondervinding:  25
 • Toesighouer by Huis Hessie (Graad 7-12 dogterskoshuis)

Me. Amelia Mulder

Finansiële Klerk en bestuur Carducci en Palmboutique

 • NSC 
 • Rekenaaropleiding
 • Jare ondervinding:  18

Hoërskool Personeel


Onderwys:   

Graad 8-12 English First Additional Language

Me. Annette Jooste

Departementshoof: Geesteswetenskappe

 • BA Lettere en Wysbegeerte
 • Hoër Onderwys Diploma
 • Diploma in Spesiale onderwys met spesialisering in remediëring
 • Taalendossementsertifikaat met Afrikaans en Engels
 • Graad 6 Klavier prakties
 • Graad 5 Klavier Teorie
 • Jare ondervinding: 42
 • Buitemuurs:  Idiomestryd, Redenaars, Kultuur, Tienertoneel

Onderwys: 

 • Graad 8-9 Wiskunde
 • Graad 10-12 Kwantitatiewe beredenering

Me. Marlene von Wielligh

 • HOD 
 • Jare ondervinding:  34
 • Buitemuurs:  atletiek, netbal (O/17)

zandreabrandt

Onderwys: 

 • Graad 12 Besigheidstudies, 
 • Graad 10-12 Rekeningkunde, 
 • Graad 8&9 Ekonomiese Bestuurswetenskappe 

Me. Zandréa Brandt

 • B.Ed Senior en VOO met Wiskunde en Rekeningkunde
 • Sertifikaat in Gimnastiek-afrigting
 • Sertifikaat in Atletiek-afrigting 
 • NAAU Verspring Sertifikaat
 • Sport Trauma Vlak 1
 • NWU Atletiek-afrigting
 • ASA Vlak 1 afrigting – Spronge
 • ASA Vlak 1 afrigting – Naelope
 • NWU Landsdiens-kursu
 • NWU Netbal
 • NSA Vlak 1 Afrigting
 • ASA Beampte
 • IAAF Beampt
 • Interactive White Board Training
 • IELTS Certificate: CEFR Level C1
 • Jare ondervinding:  15
 • Buitemuurs:  Netbal (O/15)Onderwys: 

 • Graad 10-12 Fisiese Wetenskappe
 • Graad 7&8 Wetenskap

Me. Bernice Schroër

 • BSc Biochemie/Chemie Cum Laude
 • BSc(Chemie) Honneurs
 • Golden Key toekenning
 • Jare ondervinding:  2
 • Buitemuurs:  Atletiek en Boogskiet

Onderwys: 

 • Graad 10-12 Computer Studies
 • Graad 10-12 Landboubestuurspraktyk

Me. Yanka Agenbach

Departementshoof:  Natuurwetenskappe

 • BSc.Agric
 • MSc.Volhoubare Landbou.
 • Jare ondervinding:  15
 • Namibiese Hokkie keurder 
 • Hokkie Sameroeper
 • Buitemuurs:  Hokkie(O/19), atletiek, Mnr en Mej Elnatan

Onderwys: 

 • Graad 8-12 Aktiewe Burgery 
 • Graad 8-9 Sosiale Studies

Mnr. Charl van Schalkwyk

 • BA(Honneurs)Sielkunde
 • BA Regte.
 • Jare ondervinding:  7
 • Buitemuurs:  Atletiek, Krieket (O/11, O/13) en Rugby (O/13)
 • Toesighouer by Huis Frikkie (Graad 7-12 seunskoshuis)

hendryvanwyk1

Onderwys:  

Graad 8-12 Afrikaans Huistaal

Me. Hendry van Wyk

 • BA Tale met Afrikaans en Engels
 • ATKV Redenaarskursus
 • Argitektorale Fotografie kursus
 • Jare ondervinding:  4
 • Buitemuurs:  Tienertoneel, Idiomestryd, Redenaars

Onderwys:  

 • Graad 10-12 Gasvryheidstudies,
 • Graad 7 Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Graad 7 Engels

Me. Catherine Fourie 

 • 6 jaar hoofsjef van Sparadeen Sendingstasie 
 • Sertifikaat in Pastorale berading (Cum Laude) 
 • Jeugbediening
 • Diploma in Onderwys
 • Jare ondervinding: 6  
 • Buitemuurs:  ATKV, Eisteddfod, Napso Kultuurfees

Onderwys:  

 • Graad 10-12 Aardrykskunde, 
 • Graad 10-12 Toerisme

Me. Nicole Francis

 • B.Ed. Intermediêr en Senior Fase
 • Jare ondervinding: 5
 • Buitemuurs:  Atletiek(middel-en langafstande), Gimnasium (dogters), Netbal(O/19)
 • Superintendent van Huis Hessie (Graad7-12 dogterskoshuis)

Onderwys:  

 • Graad 7 Afrikaans
 • Graad 9 Wetenskap
 • Graad 10-12 Lewenswetenskap

Me. Marisha Snyman

 • B.Ed. Intermediêr en Senior Fase
 • Jare ondervinding:  5
 • Professional Counsellor Academy Sertifikaat in Speelterapie
 • Professional Counsellor Academy Sertifikaat in hulp vir selfskadelike gedrag
 • Intermediêre vlak Skeidsregter - Netbal Namibia
 • Netbalsameroeper Hoëskool netbal
 • Buitemuurs:  Netbal (O/13) en atletiek, 
 • Superintendent van Huis Marie (graad 4-6 koshuis) 


Senior Primêr Personeel


Onderwys:  

 • Graad 4-6 Afrikaans
 • Graad 5-6 Engels

Me. Nadine de Jager 

Departementshoof - Senior Primêr

 • B.Ed Intermediêre en Senior fase
 • B.Ed(Honneurs) in Spesiale Onderwys Cum Laude
 • Jare ondervinding:  4
 • Buitemuurs:  atletiek, netbal (O/13), redenaars vir senior Primêr
 • Toesighouer by Huis Marie (Graad4-6 koshuis)

Onderwys:  

 • Graad 4 Engels
 • Graad 4-7 Wiskunde

Me. Mariana Botma

 • B.Sc. 
 • NGOS 
 • Jare ondervinding:  20
 • Buitemuurs:  Rugby (tjokkers), atletiek (hoogspring), CSV
 • Toesighouer by Huis Hessie (Graad 7 -12 dogterskoshuis)

Onderwys:  

 • Graad 4-6 Inligtingskommunikasietegnologie
 • Graad 5-7 Sosiale Studies
 • Graad 5-6 Wetenskap

Me. Liesbeth Snyman

 • BA (Kommunikasiekunde)
 • Jare ondervinding:  22
 • Buitemuurs:  Atletiek, skaak, noodhulp

Onderwys:  

 • Graad 4-6 Robotika
 • Graad 4-7 Bybel
 • Graad 4 Kuns
 • Graad 5-7 Aktiewe Burgery
 • Graad 4 Wetenskap
 • Graad 4 Sosiale studies

Me. Melani Adriaanse

 • B.Ed (Grondslagfase)
 • Jare ondervinding:  16
 • Buitemuurs:  Mnr en mej Elnatan, atletiek, rugby (midi's), noodhulp
 • Toesighouer by Huis Hessie (Graad7-12 dogterskoshuis)

Junior Primêr Personeel


Onderwys:  

 • Graad 3

Me. Melinda Garbers

Departementshoof  Junior Primêr

 • BA HOD
 • Meesters Diploma in Personeelbestuur.
 • Ge-akkrediteerde Assessor en Moderator.
 • Jare ondervinding:  13
 • Buitemuurs:  Atletiek, Eisteddfod, NAPSO Kultuurfees

Onderwys:  

 • Graad 2

Me. Hanneke van der Wath

 • B.Ed. Intermediêre Fase
 • Jare ondervinding:  6
 • Namibiese Spiesgooi
 • Buitemuurs:  netbal (O/12), atletiek (spiesgooi)

Onderwys:  

 • Graad 1

Me. Sansuné Olivier

 • B.Ed Grondslagfase. 
 • Jare ondervinding: 3
 • Superintendent Huis Cora (Graad1-3 koshuis)
 • Buitemuurs:  atletiek, netbal(O/10)

Pre-Primêr & Remediëring personeel


zurethahorn1

Onderwys:  

 • Graad R - Palmpikkies Stampriet

Me. Zuretha Horn

 • B.Ed Grondslagfase met addisioneel Afrikaans Huistaal en Sielkunde
 • Golden Key toekenning NWU
 • Boksmart6 Rugby Veiligheidskursus
 • Gevorderde kursus in Disleksie
 • Mindmoves - Neurowetenskap kursus
 • Babygim - Vriende van Babygimkursus
 • Petra Instituut vir Kinderbediening - Verhoudingsleer
 • Namibiese Jukskeispeler en kaptein van Junior Jukskeispan
 • Jare ondervinding: 1
 • Buitemuurs:  Atletiek, netbal(O/10), jukskei

Onderwys:  

 • Graad R - Palmpikkies Mariental

Me. Maryna Hansen

 • Diploma in Regs sekretarieël
 • Diploma in Junior Primêre onderwys
 • Jare ondervinding: 4
 • Buitemuurs:  atletiek, netbal (O/9)

Assistent Onderwysers


Me. Marina Binneman

 • Besig met B.Ed Intermediêre fase (finale jaar)
 • Assistent onderwyser by Senior Primêre afdeling
 • Jare ondervinding: 1

Me. Chrizelle Roux

 • Besig met B.Ed Grondslagfase (finale jaar)
 • Assistent onderwyser by Graad RR Palmpikkies Stampriet
 • Jare ondervinding: 2
 • Buitemuurs: Atletiek, netbal (0/7) en Mnr en Mej Elnatan
 • Toesighouer by Huis Cora (Graad1-3 koshuis)

Terreinopsigter en Sportafrigter


lukasmaree

Mnr Lukas Maree

 • Vlak 2 Sweis en Metaalwerk.
 • Namibiese Junior en kadet stoeikampioen
 • Vlak 1 skeidsregter - Rugby
 • Vlak 1 Afrigter - Rugby
 • Vlak 1 Afrigter - Stoei
 • Jare ondervinding: 1
 • Buitemuurs:  Stoei, rugby (O/15) en krieket (O/15)

Koshuispersoneel


Hoof Koshuis Matrone

Me. Carine Kruger

 • B.Soc.Sc (Verpleegkunde)
 • 12 jaar verpleegondervinding in chirurgie en hoësorg.
 • Namibiese Boogskut (AGA - AAG)
 • Jare ondervinding:  13
 • Buitemuurs:  Boogskiet

mariskalouw

Junior matrone - Huis Cora

Me. Mariska Louw

 • Jare ondervinding:  1

"Skenk my die krag om,
wat ook wissel en kwyn,
Die jare deur as mens getrou te bly,
En sonder  trots en sonder huigelary
My plig te doen voordat my dag verdwyn."

~ C. Louis Leipoldt

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

elnatanbusroetesposter2022
elnatansportposter2022
elnatankultuurposter2022
elnatanfasiliteitposter2022
elnatanveiligheidposter2022