Beleidsdokumente

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Akademie

AH02. Leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes

AH03. Plagiaat

AH04. Vakkeuses en veranderings in die hoërskool

AH05. Prysuitdeling en erekleure

AH06. Detensie

AH07. Rekenaars en elektroniese toerusting

AH08. Voorkoms en gedrag van leerlinge

AH09. Sokkies/Danse 

Bestuur

BH01. Prosedure: Aanstelling van Personeel

BH02. Akkommodasie van Personeel op skoolterrein

BH03. Skoolfunksies

BH04. Aankoopprosedure

BH05. Privaatondernemings en die gebruik van skoolfasiliteite

Sport

SB01. Sport

SB02. Skoolvoertuie

SB03. Gimnasium

Skoolhoof

SH01. Matriefafskeidgeselligheid

SH02. Graad 7-afskeid

SH03. Geestelike Beleid

SH04. Dissiplinêre prosedure en dissiplinêre kode vir leerders

SH05. Drankgebruik op die skoolterrein van Privaatskool Elnatan

SH06. Oriëntering - Graad 8

SH07. Leerlingraad

SH08. Verandering van beleide

SH09. Toelating

SH10. Graad 7-leierskap

SH11. Verlof

"Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie."

~ Die Bybel, 1 Joh.5:2-3

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: