Skooltariewe en Finansiële Beleid

Die finansiële beleid van hierdie skool is so 'n integrale deel van die skool as wat die akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite self is.

Die rede hiervoor is dat die skool geen subsidie of enige finansiële hulp van enige aard ontvang nie, en dus self verantwoordelik is vir die verkryging en aanwending van alle fondse. Sonder 'n praktiese finansiële beleid sal dit nie moontlik wees om uitvoering te gee aan die goeie beplanning wat gedoen word om die heel beste opvoedkundige onderrig aan die leerlinge van hierdie skool te gee nie. Finansies word onder die volgende afdelings hanteer:

  • 'n Begroting wat aan die einde van elke jaar aan ouers beskikbaar gestel word.
  • Finansiële state wat op 'n jaarvergadering voorgelê en bespreek word.
  • Privaatskool elnatan gebruik tans Pastel Partner om alle finansiële transaksies te boek te stel. Agterstallige rekeninge word met rente belas teen primakoers plus vier persent.

Skooltariewe 2020

Inskrywingsfooi

   N$ 1500 per kind

Skoolgelde - Dagskoliere

Sien onderstaande die skoolgelde vir leerders wat nie in die koshuis woonagtig is nie. 

Skooltariewe 2020

Dagskoliere (Akademies)

Dagskoliere (Tegnies)

Jaarliks

N$41 800

N$47 300

Maandeliks x 11 maande

N$3 800

N$4 300

Skooltariewe - Koshuisleerling

Sien onder die skoolgelde vir die leerlinge wat ook woonagtig is in die koshuis.

Skooltariewe 2020

Koshuisleerlinge (Akademies)

Koshuisleerlinge (Tegnies)

Jaarliks

N$64 900

N$70 400

Maandeliks x 11 maande

N$5 900

N$6 400

Skooltariewe - Graad RR & R

Skooltariewe 2020

Graad R 

Jaarliks (5 dae per week)

N$17 600

Maandeliks x 11 maande

Maandeliks x 11 maande

N$1 230 (2 dae/week)

N$1 600 (5 dae/week)

         Skooltariewe 2020

Graad RR

N$140 per dag

Let Wel: 

  • Maandelikse Tariewe is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
  • Jaarlikse Tariewe is betaalbaar op 7 Januarie.

Bustariewe 

Dorp

Kontrakhouers

Geleentheidsryers

Mariental

N$ 910 per persoon per mnd x 11 mnde

N$100 p/p per rit

Kalkrand

 N$ 700 per persoon per mnd x 11 mnde

N$130 p/p per rit

Rehoboth

N$ 1 340  per persoon per mnd x 11 mnde

N$250 p/p per rit

Windhoek

N$ 1 870 per persoon per mnd x 11 mnde

N$ 340 p/p per rit

Maltahohe

N$ 2 700  per gesin per mnd x 11 mnde

N$ 400 p/p/ per rit

Mariental - Maltahohe

Mariental - Windhoek

Mariental - Rehoboth

N$ 260 p/p per rit


N$ 260 p/p per rit

N$ 200 p/p per rit

Verblyf

Besoekers

Elnatanleerlinge

N$ 100 per aand

N$ 80 per aand

Aansoekvorms

Die volgende vorms kan afgelaai, voltooi en aan die skoolgestuur word:

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

Share this page: