Skooltariewe en Finansiële Beleid

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Die finansiële beleid van hierdie skool is so 'n integrale deel van die skool as wat die akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite self is.

Die rede hiervoor is dat die skool geen subsidie of enige finansiële hulp van enige aard ontvang nie, en dus self verantwoordelik is vir die verkryging en aanwending van alle fondse. Sonder 'n praktiese finansiële beleid sal dit nie moontlik wees om uitvoering te gee aan die goeie beplanning wat gedoen word om die heel beste opvoedkundige onderrig aan die leerlinge van hierdie skool te gee nie. Finansies word onder die volgende afdelings hanteer:

  • 'n Begroting wat aan die einde van elke jaar aan ouers beskikbaar gestel word.
  • Finansiële state wat op 'n jaarvergadering voorgelê en bespreek word.
  • Debiteure (skoolfondsrekeninge) asook Krediteure word met Pastel 5 hanteer. Agterstallige rekeninge word met rente belas teen primakoers plus vier persent. Alle inkomste en uitgawes word op Pastel 5 gedoen en daaglikse kleiner uitgawes word uit die kleinkas gedoen.

Skooltariewe 2019

Finansiële Ooreenkoms 2019

Skool-
tariewe 2018

Koshuis-
leerlinge Aka-
demies

Dag-
skoliere Aka-
demies

Koshuis-
leerlinge Tegnies

Dag-
skoliere Tegnies

Graad R & RR

Jaarliks

N$59 510

N$39 160

N$65 065

N$44 774

N$12 760

Maandeliks
x 11 maande

N$5 410

N$3 560

N$5 915

N$4 070

N$1 160

Graad RR

N$130 per dag

Let Wel: 

  • Maandelikse Tariewe is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
  • Jaarlikse Tariewe is betaalbaar op 7 Januarie.

Bustariewe 2019

Dorp

Kontrakhouers

Geleentheids-ryers

Mariental

N$910 p/p per mnd x 11 mnde

N$100 p/p per rit

Kalkrand

N$546 p/p per mnd x 11 mnde

N$190 p/p per rit

Rehoboth

N$1092 p/p per mnd x 11 mnde

N$350 p/p per rit

Windhoek

N$1625 p/p/ per mnd x 11 mnde

N$500 p/p per rit

Maltahohe

N$2300 per gesin per mnd x 11 mnde

N$270 p/p/ per rit

Mariental - Maltahohe

N$170 p/p per rit

Aansoekvorms

Laai hier skriftelike aansoekvorms af of doen aanlyn aansoek om toelating by Privaatskool Elnatan.

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: