Skooltariewe en Finansiële Beleid

Die finansiële beleid van Privaatskool Elnatan is so 'n integrale deel van die skool as wat die akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite self is.

Die rede hiervoor is dat die skool geen subsidie of enige finansiële hulp van enige aard ontvang nie, en dus self verantwoordelik is vir die verkryging en aanwending van alle fondse. Sonder 'n praktiese finansiële beleid sal dit nie moontlik wees om uitvoering te gee aan die goeie beplanning wat gedoen word om die heel beste opvoedkundige onderrig aan die leerlinge van hierdie skool te gee nie. Finansies word onder die volgende afdelings hanteer:

  • 'n Begroting wat aan die einde van elke jaar aan ouers beskikbaar gestel word.
  • Finansiële state wat op 'n jaarvergadering voorgelê en bespreek word.
  • Privaatskool Elnatan gebruik tans Pastel Partner om alle finansiële transaksies te boekstaaf.  
  • Agterstallige rekeninge word met rente belas teen primakoers plus vier persent.  
  • Alle skoolfondsfooie moet voor die 7de van elke maand betaal word.
  • Skoolfondsbetalings kan per EFT, Paytoday(@Privaatskool Elnatan) of debietorder gedoen word.  Indien kontantinbetalings gedoen word, is die inbetaler verantwoordelik vir die dra van die kontantinbetalingskostes.
  • Breekskade deposito vir koshuisinwoning is betaalbaar aan die begin van 'n koshuisleerling se inwoningstydperk (bv graad 1) en kan weer terug geëis word wanneer 'n leerling die koshuis permanent verlaat (bv einde gr12).  Dit is nie 'n jaarlikse betaling nie, slegs eenmalig vir solank die leerling in die koshuis woonagtig is.  Enige breekskade waarvoor 'n leerling verantwoordelik gehou word in die koshuis, word van hierdie bedrag afgetrek en moet dan aan die begin van 'n volgende jaar aangevul word weer na N$1500.
  • Indien volledige jaar se skoolgelde voor die 7de Februarie van 'n jaar betaal word, is die ouer geregtig op afslag.  

Skooltariewe 2022

Inskrywingsfooi

   N$ 1500 per kind wat aansoekvorm vergesel

Skoolgelde - Dagskoliere

Sien onderstaande die skoolgelde vir leerders wat nie in die koshuis woonagtig is nie. 

Skooltariewe 2022

Dagskoliere

Jaarliks (Gr1-11)

Jaarliks (Gr12)

N$47 360

N$47 500

Maandeliks x 12 maande (GR1-11)

Maandeliks x 11 maande (GR12)

N$4 030

N$4 400

Skoolgelde - Koshuisleerling

Sien onder die skoolgelde vir die leerlinge wat ook woonagtig is in die koshuis.  Breekskade deposito van N$1500 is betaalbaar eenmalig aan die begin van 'n leerling se koshuisinwoning.

Skooltariewe 2022

Koshuisleerlinge

(skool en koshuisgelde)

Jaarliks (Gr1-11)

Jaarliks - Gr12

N$76 160

N$76 100

Maandeliks x 12 maande (Gr1-11)

Maandeliks x 11 maande (Gr12)


N$6 480

N$7 050

Skoolgelde - Graad RR & R  
(Ouers wat kleuters vir die eerste keer by Graad RR of R inskryf, kry 40% afslag vir eerste jaar.)

Skooltariewe 2022

Graad R 

Jaarliks (5 dae per week)

N$18 700

Maandeliks x 11 maande

Maandeliks x 11 maande

N$1 400 (2 dae/week)

N$1 700 (5 dae/week)

Graad RR

N$160 per dag

Let Wel: 

  • Maandelikse Tariewe is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
  • Jaarlikse Tariewe is betaalbaar voor of op 7 Februarie waarop dan afslag geregtig is.

Bustariewe 

Dorp

Kontrakhouers

Geleentheidsryers

Hardap

N$75 p/p per rit

Kalkrand

 N$ 750 per persoon per mnd x 11 mnde

N$140 p/p per rit

Rehoboth

N$ 1 420  per persoon per mnd x 11 mnde

N$265 p/p per rit

Windhoek

N$ 1 980 per persoon per mnd x 11 mnde

N$ 360 p/p per rit

Mariental - Rehoboth

Mariental - Windhoek

N$ 190 p/p per rit

N$ 285 p/p per rit

Verblyf

Besoekers

Elnatanleerlinge

N$ 120 per aand

N$ 80 per aand

Aansoekvorms

Die volgende vorms kan afgelaai, voltooi en aan die skoolgestuur word:

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

elnatanbusroetesposter2022
elnatansportposter2022
elnatankultuurposter2022
elnatanfasiliteitposter2022
elnatanveiligheidposter2022