Skooltariewe en Finansiële Beleid

Die finansiële beleid van hierdie skool is so 'n integrale deel van die skool as wat die akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite self is.

Die rede hiervoor is dat die skool geen subsidie of enige finansiële hulp van enige aard ontvang nie, en dus self verantwoordelik is vir die verkryging en aanwending van alle fondse. Sonder 'n praktiese finansiële beleid sal dit nie moontlik wees om uitvoering te gee aan die goeie beplanning wat gedoen word om die heel beste opvoedkundige onderrig aan die leerlinge van hierdie skool te gee nie. Finansies word onder die volgende afdelings hanteer:

  • 'n Begroting wat aan die einde van elke jaar aan ouers beskikbaar gestel word.
  • Finansiële state wat op 'n jaarvergadering voorgelê en bespreek word.
  • Debiteure (skoolfondsrekeninge) asook Krediteure word met Pastel 5 hanteer. Agterstallige rekeninge word met rente belas teen primakoers plus vier persent. Alle inkomste en uitgawes word op Pastel 5 gedoen en daaglikse kleiner uitgawes word uit die kleinkas gedoen.

Skooltariewe 2017

Skool-
tariewe 2017

Koshuis-
leerlinge Aka-
demies

Dag-
skoliere Aka-
demies

Koshuis-
leerlinge Beroeps-
gerig

Dag-
skoliere Beroeps-
gerig

Graad R

Jaarliks

N$51 425

N$33 880

N$56 320

N$38 775

N$5 830

Maandeliks
x 11 maande

N$4 675

N$3 080

N$5 120

N$3 525

N$530

Let Wel: 

  • Maandelikse Tariewe is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
  • Jaarlikse Tariewe is betaalbaar op 7 Januarie.

Aansoekvorms

Laai hier skriftelike aansoekvorms af of doen aanlyn aansoek om toelating by Privaatskool Elnatan.


Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan

 Palmalarm

Kliek hieronder om die nuutste uitgawes van ons omsendbrief af te laai:


♥ Palmalarm 7
(24 Februarie 2017)


♥ Palmalarm 8
(3 Maart 2017)


♥ Palmalarm 9
(10 Maart 2017)


Palmalarm 10
(17 Maart 2017)


Datums om te onthou...


► 24 - 25 Maart:   NAPSO Atletiek Swakopmund


► 4 - 14 April:   Woestynfees


► 18 April:   Skool Heropen 08:00; Ouervergadering


► 24 - 28 April:   Graad 7 Veldskool

~

PALMBOETIEK SOMERTYE

~
Maandae:
07:00 – 08:00 & 11:00- 12:00

Donderdae:
10:30 – 12:00 & 14:30 – 15:30

Vrydae:
10:30 - 12:00


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum:

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079

Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan
Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental

Takkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001